23 Nov

Bomöte 27 november

Styrelsen kallar till bomöte måndag 27 november klockan 19.30 i gemensamhetslokalen på Hornsbergsvägen 18. Inbjudan sitter i alla portar sant bifogas det här inlägget.

Varmt välkomna!