02 Nov

Bomöte tisdag 8/11

Styrelsen kallar härmed till Bomöte 8/11 klockan 19.00 i gemensamhetslokalen på Hornsbergsvägen 18.

Alla hyresgäster är välkomna.

Vi bjuder på fika och kommer diskutera verksamhetsplan och budget för 2023, hyresgästernas önskemål för aktiviteter 2023 med mera.

Varmt välkomna!

Kallelse