21 Sep

Provperiod – utökade uthyrningstider

På Lokala Hyresgästföreningen Hornsbergs styrelsemöte 2022-09-21 togs beslut om att hålla gemensamhetslokalerna öppna längre på kvällen under en provperiod från oktober 2022 till april 2023. Detta för att fler ska vilja hyra lokalerna och tillmötesgå önskemål från hyresgäster.

Vid problem kommer vi återgå till de tidigare tiderna (senast utrymt till klockan 22:00).

Kom ihåg att respektera dina grannars frid och väsnas inte efter klockan 22:00.

Vid klagomål eller frågor; kontakta styrelsen via hemsidan.