27 Feb

Årsmöte – 3 mars 2020 Kl. 19.00

Lokala Hyresgästföreningen Hornsberg

Kvarterslokalen på Hornsbergsvägen 18

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

  • Verksamhetsberättelse 2019
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2019
  • Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2020
  • Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2020, bland annat till förhandlingsuppdrag
  • Verksamhetsinriktning 2020

Fastighetsförvaltaren Tobias Alenius kommer till årsmötet och svarar på frågor mm.

Välkommen önskar

Lokala Hyresgästföreningen Hornsberg

Styrelsen

Årsmöte-2020