08 Mar

Årsmöte 2022

Lokala Hyresgästföreningen Hornsberg kommer att ha årsmöte för 2022 den 23 mars klockan 19.00 i gemensamhetslokalen på Hornsbergsvägen 18.

Där kommer vi att ta upp följande:

  • Verksamhetsberättelse 2021
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
  • Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2022
  • Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2022, bland annat till förhandlingsuppdrag
  • Verksamhetsinriktning 2022

Vi kommer att bjuda på fika på plats.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen